Snežni plug PU2100 Prof.

Šifra artikla: 021522

Технички карактеристики:


Начин на поврзување: 3-точково ( II и III категорија), цврста суспензија


Работна ширина: 1920/2210 mm


Број на работни позиции: 4 


Материјал на сечила: Гума (свиткувачка)


Начин на управување: Електрохидраулично, од кабината на машината


Потребен притисок: 16-20 MPa


Електрично напојување: 12 V


Работна брзина: 10 km/h


Потребна снага на трактор: 25-55 HP


Тежина: 265/330 kg


Производител: Pronar


Земја на потекло: Поласка

Dokumenti
#dokumenti#

Komentari

Komentariši