Ulje 5/1 HIDRA HM 46 Adeco, ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 L-HM

Šifra artikla: 023561
Mineralna hidraulična ulja, koriste se za podmazivanje savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim sistemima. Takođe se koriste kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, graðevinskih mašina itd. Niže gradacije se koriste u uređajima velike preciznosti i male snage, a mogu se koristiti i za podmazivanje delova alatnih mašina, vretena brusilica i slično. Srednje gradacije se koriste u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (dizalice, prese i slično). Više gradacije se koriste u hidrauličnim sistemima većih snaga i opterećenja (papirna, tekstilna industrija i slično). Proizvode se u sedam ISO viskozitetnih gradacija: 22, 32, 46, 68, 100, 150 i 220.
Dokumenti
#dokumenti#

Komentari

Komentariši