DEMINERAL VODA 5/1 Adeco

Šifra artikla: 023580
Voda dobijena postupkom demineralizacije, omekšavanjem katjonskim jonoizmenjivačem, kojoj su uklonjeni svi rastvoreni gasovi, soli, kiseline i baze, talozi soli metala i nekih metalnih oksida, kao i neke rastvorene organske materije. Ovim postupkom se u potpunosti izdvajaju katjoni Ca, Mg koji stvaraju kamenac. Namenjena je za punjenje i dolivanje u akumulatorima, u rashladnim sistemima vozila (voda/antifriz), za pegle, inhalatore... Može se koristiti u industriji i laboratoriji, kao sredstvo za hlađenje, zagrevanje, kao rastvarač, sredstvo za ispiranje, sirovina za proizvodnju hemijskih proizvoda, kao i svuda gde se zahteva upotreba demineralizovane vode.
Dokumenti
#dokumenti#

Komentari

Komentariši