Mašine za sadnju

Nudimo mašine za sadnju (sadilica) iz programa Bomet, Tehnos i Agrobar. Primenom mehanizovane sadnje postižu se višestruko veći efekti za svakog radnika koji upravlja mašinom za sadnju u odnosu na ručnu sadnju.Mašine mogu biti: sadilica za luk, sadilica za krompir, sadilica za duvana, sadilica za paprike sadilica za paradajza i drugih useva koji se sade.